Skutecznie załatw sprawę ze swoim ubezpieczycielem:

Zakład Ubezpieczeń
Zgłoś szkodę
Zgłoś sprzedaż pojazdu
Złóż wypowiedzenie OC
Numer infolinii

TUO AVIVA
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

bok@aviva.pl

bok@aviva.pl

bok@aviva.pl

22 557 44 44
801 28 28 28


TUiR Allianz
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02- 685 Warszawa

szkody@allianz.pl
roszczenia@allianz.pl

komunikacja@allianz.pl

komunikacja@allianz.pl

22 422 42 24


TUiR AXA Ubezpieczenia
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

szkody
@axaubezpieczenia.pl

serwis@axaubezpieczenia.pl

serwis@axaubezpieczenia.pl

22 599 95 22


Balcia Insurance SE
RESO Europa Service
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

likwidacja@reso.com.pl

umowyks@reso.com.pl

wypowiedzenia@reso.com.pl

87 565 44 44


Benefia sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

bok@benefia.pl

bok@benefia.pl

wypowiedzenia@benefia.pl

22 212 20 30
801 080 300


Compensa TU S.A. VIG
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

dokumenty@compensa.pl
szkody@compensa.pl

korespondencja@compensa.pl

korespondencja@compensa.pl

22 501 61 00
801 120 000


Concordia Polska TU S.A.
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

szkody.ocpojazd
@concordiaubezpieczenia.pl

sprzedaz.auta
@concordiaubezpieczenia.pl

wypowiedzenia
@concordiaubezpieczenia.pl

61 858 48 08


STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

szkody@ergohestia.pl

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

58 555 55 55
801 107 107


Euroins Insurance Company JSC
EINS Polska
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

szkody@eins.pl

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

22 243 84 84


Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa

szkody@generali.pl

centrumklienta@generali.pl

centrumklienta@generali.pl

913 913 913


HDI - TUiR Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

szkody@warta.pl

wypowiedzeniaOC@warta.pl

wypowiedzeniaOC@warta.pl

22 449 99 99
801 801 181


InterRisk TU S.A. VIG
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

szkody@interrisk.pl

korespondencja@interrisk.pl

korespondencja@interrisk.pl

22 212 20 12


Leadenhall Insurance S.A.
ul. Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa

kontakt@leadenhall.pl

---

---

22 380 42 40


LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

szkody@link4.pl

bok@link4.pl

bok@link4.pl

22 444 44 44
801 444 444


MTU - STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

szkody@mtu.pl

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

58 555 62 22


Proama - Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa

szkody@proama.pl

centrumklienta@proama.pl

centrumklienta@proama.pl

815 815 815


PZU S.A.
ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa

kontakt@pzu.pl

kontakt@pzu.pl

kontakt@pzu.pl

22 566 55 55
801 102 102


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa

---

wypowiedzenia@tuw.pl

wypowiedzenia@tuw.pl

22 545 39 50
801 001 003


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa

zgloszenie@tuz.pl

ewidencja.polis@tuz.pl

wypowiedzenia@tuz.pl
bok@tuz.pl

22 327 60 60
800 808 444


Uniqa TU S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

centrum.pomocy
@uniqa.pl

centrala@uniqa.pl

centrala@uniqa.pl

42 66 66 500
801 597 597


Warta TUiR S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

szkody@warta.pl

wypowiedzeniaOC@warta.pl

wypowiedzeniaOC@warta.pl

502 308 308
801 308 308


Wiener TU S.A. VIG
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

kontakt@wiener.pl

kontakt@wiener.pl

kontakt@wiener.pl

22 469 69 69


You Can Drive - STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

szkody@ergohestia.pl

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

Formularz na stronie
ubezpieczyciela

58 555 50 50
801 55 50 50


Przed wysłaniem dokumentów lub jakiejkolwiek wiadomości do zakładu ubezpieczeń prosimy o weryfikację we własnym zakresie (np. na infolinii zakładu ubezpieczeń lub na oficjalnej stronie zakładu ubezpieczeń) aktualności powyższych danych kontaktowych. Wykaz ma jedynie charakter pomocniczy i podglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczoną lub błędnie zaadresowaną korespondencję. Zaktualizowane na dzień 28.12.2020.