Użytkownicy serwisu

Firma LUST Ubezpieczenia, będąc właścicielem serwisu www.ubezpieczenia-nowasol.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Gromadzenie danych

Serwis www.ubezpieczenia-nowasol.pl gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Cele, dla których www.ubezpieczenia-nowasol.pl gromadzi dane osobowe:
– poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników,
– bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z LUST Ubezpieczenia.

Istotne informacje:
– nie tolerujemy spamu,
– wiadomości i informacje wysyłamy do użytkowników tylko w celu zapewnienia im jak najlepszej obsługi i odpowiedzi na ich zgłoszenia,
– LUST Ubezpieczenia nie udostępnia, nie odsprzedaje, ani nie dzieli się zebranymi danymi z żadnymi podmiotami zewnętrznymi,
– obowiązuje nas tajemnica ubezpieczeniowa,
– nie gromadzimy (i nigdy nie będziemy gromadzić) informacji pochodzących z urządzeń wejścia, klawiatury lub jakiegokolwiek urządzenia o analogicznym działaniu.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku

Ubezpieczenia-nowasol.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze kontaktowe

Korzystanie z pewnych usług wymaga wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Państwa sprawy. Przysługuje Państwu również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych. W każdym momencie można wystąpić zaprzestanie ich dalszego przetwarzania,

Cookies
W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm cookies. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin serwisu www.ubezpieczenia-nowasol.pl.

System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane / Zablokuj pliki cookie. Można również skasować cookies znajdujące się na Państwa komputerze poprzez opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Ogólne / Usuń pliki cookie

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, ubezpieczenia-nowasol.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z ubezpieczenia-nowasol.pl
Wszyscy Użytkownicy ubezpieczenia-nowasol.pl mają możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami ubezpieczenia-nowasol.pl. Przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. W pewnych przypadkach, dla udzielenia pełnej odpowiedzi na pytania Użytkowników, ich adresy e-mail mogą zostać przekazane do naszych Firm Partnerskich. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład przy negocjacji ceny lub sprecyzowania zakresu ochrony oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych. Jednocześnie ubezpieczenia-nowasol.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
Serwis ubezpieczenia-nowasol.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Ubezpieczenia-nowasol.pl nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o charakterze reklamowym. Ubezpieczenia-nowasol.pl popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.